Big English Plus

bep1

  • 6 poziomów
  • od A1 do A2+  w skali CEFR
  • dla uczniów w wieku 6-12 lat
  • materiał aż na 10 godzin lekcyjnych tygodniowo

 

Big English Plus to wyjątkowo intensywny kurs, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających uczniów.

 

Co wyróżnia kurs Big English Plus?

Intensywny sylabus Integracja międzyprzedmiotowa w lekcjach CLIL Nacisk na samooocenę i ocenianie kształtujące Rozwój umiejętności XXI wieku
Kurs Big English Plus zapewnia nauczycielowi materiał aż na 10 godzin lekcyjnych tygodniowo, a dzięki bogatemu wsparciu komponentów nie trzeba go uzupełniać dodatkowymi ćwiczeniami. Sekcje Content i Culture Connection integrują nakę języka angielskiego z innymi przedmiotami takimi jak matematyka, geografia, przyroda i w naturalny sposób wzbudzają ciekawość dzieci i chęć poznawania języka. Sekcje Review pomagają uczniom w utrwaleniu materiału z lekcji. Części I can i Checkpoints zachęcają do samodzielnej oceny wiedzy i uczą odpowiedzialności za wyniki w nauce. Pytania Think Big rozwijają umiejętności XXI wieku takie jak komunikacja, krytyczne myślenie, współpraca i rozwiązywanie problemów i zapraszają uczniów do wyrażania własnych opinii i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Czym różni się kurs Big English Plus od edycji Big English?

Kurs Big English Plus względem edycji Big English zawiera aż 25% więcej materiału, w tym:

  • więcej ćwiczeń na czytanie (dłuższe teksty i bardziej złożone struktury językowe)
  • rozbudowaną sekcję gramatyczną (sekcja gramatyczna w kursie Big English Plus to dwie strony pełne ćwiczeń)
  • rozbudowaną sekcję Values kształtującą właściwe zachowania i postawy
  • rozbudowaną sekcję Content Connection
  • więcej materiału przygotowującego do międzynarodowych egzaminów językowych takich jak PTE Young Learners czy Cambridge Young Learners English
  • zeszyt ćwiczeń spójny z treściami podręcznika