Language Leader Advanced. Podręcznik + CD-ROM + MyLanguageLeaderLab Access Code

Dostępność: W magazynie
ISBN: 9781408234532
Data dostarczenia: do 7 dni


Świetne rozwiązanie na kursy blended learning

MyLanguageLeaderLab to ćwiczenia online powiązane z sylabusem podręcznika. Zapewniają motywujący materiał do samodzielnej nauki uczniom, a nauczycielowi narzędzie do systematycznego monitoringu ich postępów. Opanowanie funkcji oferowanych przez program jest łatwe, a korzystanie z nich znacznie skraca czas przygotowania lekcji

 

Gotowe materiały dydaktyczne

  • Dostęp do ćwiczeń opartych na sylabusie sprawdzonego kursu językowego, których lektor nie musi opracowywać samodzielnie
  • Szeroki wybór spośród zadań z zeszytu ćwiczeń i Test Master CD-ROM-u oraz nagrań audio
System automatycznej oceny
  • Skrócenie czasu pracy lektora dzięki możliwości automatycznego sprawdzenia zadanych prac domowych i testów przeprowadzanych online
  • Łatwe porównywanie postępów poszczególnych uczniów dzięki systemowi konsolidującemu ich wyniki w wirtualnym dzienniku
Możliwość indywidualizacji pracy
  • Szybkie rozpoznanie problemów indywidualnych słuchaczy
  • Możliwość dopasowania zadań do poziomu i potrzeb uczniów - lektor sam wybiera zadania zależnie od stopnia ich trudności i wysyła je do wszystkich lub wybranych uczestników kursu
Zwiększenie motywacji
  • Słuchacze chętnie odrabiają prace domowe dostępne online, gdyż otrzymują natychmiastową informację o wynikach rozwiązywanych zadań
  • Mogą korzystać z programu w każdej chwili i w każdym miejscu z dostępem do Internetu, dzięki czemu wzrasta ich aktywność
Łatwość obsługi
  • Wszystkie informacje na temat kursu dostępne są na platformie - prace domowe, dziennik, raporty postępów
  • Czytelnie opracowane przewodniki oraz wsparcie konsultantów pomagają szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami oprogramowania

 

 

 

MyLanguageLeaderLab

 

Zobacz prezentacje interaktywne My English Lab

 

 

CD-ROM dołączony do podręcznika zawiera ćwiczenia interaktywne do każdego rozdziału, dodatkowe zadania doskonalące umiejętność pisania w języku angielskim oraz 4 powtórki (co 3 rozdziały). Na CD-ROM-ie studenci znajdą także słowniczek angielsko-angielski, objaśnienia gramatyki, phonetic chart oraz zestawienie czasowników nieregularnych.