English Class

English Class to nowoczesny kurs do nauki języka angielskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Kolejne podręczniki z serii "dorastają" razem z uczniami, oferując optymalne połączenie kursu komunikacyjnego z kształceniem poprawności językowej. Seria oferuje bogaty wachlarz komponentów dla nauczyciela, w tym materiały wideo BBC oraz bezpłatne zadania interaktywne dla ucznia w formie Extra Online Homework.

W English Class nauczyciele, uczniowie i rodzice cenią najbardziej:

• gwarancję pełnej realizacji podstawy programowej i rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,

•elastyczność wynikającą z dwóch ścieżek realizacji kursu: łatwiejszej i trudniejszej, wybieranej przez nauczyciela w zależności od faktycznych umiejętności uczniów,

• rozwój umiejętności naturalnej komunikacji nauczanej poprzez angażujące fotohistorie, autentyczne materiały BBC oraz ciekawe projekty,

  • 5 rodzajów filmów skorelowanych z rozdziałami z podręcznika, w tym 2 rodzaje autentycznych materiałów we współpracy z BBC,
  • lekcje o polskiej kulturze w języku angielskim, które gwarantują realizację IX punktu podstawy programowej,

• regularne kumulatywne powtórki pod kątem egzaminu ósmoklasisty w klasach 7-8,

• atrakcyjną obudowę multimedialną lekcji w formie oprogramowania do tablic interaktywnych dostępnego w ePanelu i dającego możliwość tworzenia własnych gier edukacyjnych,

  • Extra Online Homework, czyli dodatkowe bezpłatne ćwiczenia interaktywne dla uczniów, będące częścią zeszytu ćwiczeń English Class,

• solidne wsparcie metodyczne dla nauczyciela dzięki wygodnej książce nauczyciela oraz znajdującym się w niej dodatkowym arkuszom do kopiowania i płycie DVD z wszystkimi filmami