Expert IELTS

Expert IELTS to najnowsza część sprawdzonej przez wielu nauczycieli serii Expert, która zapewnia studentom gruntowne przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych.

Seria Expert obejmuje kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge First, Advanced i Proficiency oraz kurs z języka akademickiego PTE Academic.

Expert IELTS zapewnia studentom kompleksowe przygotowanie do wszystkich części egzaminu, pomagając im w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników i rozwinięciu kluczowych umiejętności w procesie rekrutacji do pracy, na studia lub ubiegania się o wizę. 

 

Kurs Expert IELTS dostępny jest na trzech poziomach zaawansowania 5, 6 i 7.5,  które w pełni odzwierciedlają poziomy właściwego egzaminu.


Dla kogo stworzony został Expert IELTS?


Dla studentów, którym zależy na:

  • podniesieniu kompetencji językowych niezbędnych do komunikacji w międzynarodowym środowisku studenckim lub zawodowym,
  • osiągnięciu jak najlepszego wyniku z egzaminu IELTS,
  • równomiernym rozwoju wszystkich sprawności językowych, a w dalszej perspektywie zdaniu międzynarodowego egzaminu IELTS.

Dla nauczycieli:

  • którzy poszukują aktualnego i profesjonalnego kursu, gwarantującego gruntowne przygotowanie studentów do egzaminu,
  • z doświadczeniem w prowadzeniu kursów egzaminacyjnych oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z IELTS.
     

Co wyróżnia Expert IELTS?


  • Podział rozdziału na części Test training, która skupia się na prezentacji struktur i rozwoju umiejętności językowych i Test Practice, w której  uczeń ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w ćwiczeniach egzaminacyjnych.
  • Sekcje Task Analysis, Assess oraz Improve, które umożliwiają studentom określenie mocnych stron i obszarów wymagających dalszej pracy.
  • Sekcja Expert Reference zawierająca strategie egzaminacyjne, kryteria oceny, autentyczne nagrania części ustnej egzaminu z analizą odpowiedzi, modelowe odpowiedzi części pisemnej ze wskazówkami pomocnymi w uzyskaniu najlepszej oceny.  

 
   
Zapraszamy na stronę kursu pearsonelt.com/expertielts