Impact Conversation

Impact Conversation to 2-cześciowy dynamiczny kurs dla młodzieży oparty na sylabusie tematycznym. Każda część składa się z 16 rozdziałów omawiających tematy, z którymi uczniowie spotykają się w życiu codziennym.

Impact Conversation zawiera:

  • potoczny język pełen idiomów, który odzwierciedla codzienną mowę Amerykanów,
  • wiele motywujących ćwiczeń, które rozwijają umiejętność wypowiadania się,
  • Teacher’s Manual dostępny na www.impactseries.com/conversation.