Longman Student Grammar of Spoken & Written English

 

Longman Student Grammar of Spoken & Written English to pomoc przygotowana z myślą o studentach nauczycielskich kolegiów języka angielskiego, kolegiów językowych, anglistyki i lingwistyki stosowanej.

Oferuje wszechstronną analizę angielskiej gramatyki opartą na badaniach korpusów językowych. Ponadto zawiera:

  • objaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tego, jak, kiedy i dlaczego dane konstrukcje są używane w języku angielskim,
  • różnice między strukturami mówionymi i pisanymi oraz między angielskim brytyjskim i amerykańskim,
  • informacje o częstotliwości występowania omawianych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim,
  • zeszyt ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach lub do pracy samodzielnej w domu.
Zobacz jako Tabela Lista
Sortuj po