Longman Wordwise Dictionary

Longman WordWise Dictionary zawiera 38 000 słów i wyrażeń oraz liczne przykłady ich użycia w zdaniach. Dzięki wyraźnemu oznaczeniu 2000 najczęściej używanych wyrazów, stanowiących aż 80% komunikacji w języku angielskim, słownik pomaga w szybkim osiągnięciu poziomu umożliwiającego płynne porozumiewanie się w języku angielskim.

Wszystko to sprawia, że Longman WordWise Dictionary jest znakomitą pomocą naukową dla osób uczących się języka angielskiego od poziomu niższego średnio zaawansowanego. Pozwala na opanowanie najważniejszych słów, wyrażeń i kolokacji oraz szybkie osiągnięcie poziomu, na którym można się sprawnie porozumieć.


Zmiany w nowej edycji Longman WordWise Dictionary:

  • nowe ramki Thesaurus z przykładami użycia wzbogacają słownictwo,
  • nowe ramki Word Choice wyjaśniają różnice między często mylonymi słowami, np. interested i interesing,
  • nowe notki dotyczące gramatyki, pisowni, wymowy i prawidłowego zastosowania słów pozwalają uczniom uniknąć typowych błędów,
  • nowy 16-stronicowy słownik obrazkowy i ponad 500 ilustracji efektywnie pomagają zapamiętywać i utrwalać słownictwo,
  • nowa sekcja Study pages ze strategiami uczenia się i praktycznymi ćwiczeniami podpowiada jak skutecznie korzystać ze słownika,
  • nowy Longman Memory Coach CD-ROM z interaktywnymi ćwiczeniami, grami pamięciowymi oraz zawartością całego słownika pomaga uczniom przyswajać nowe wyrazy i zwroty w przyjazny i efektywny sposób.
Zobacz jako Tabela Lista
Sortuj po