Matura rozszerzona z języka niemieckiego

Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego przeznaczone jest dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
Zadania zawarte w poszczególnych częściach książki są zgodne z wymaganiami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku 2015. Z repetytorium można pracować zarówno samodzielnie, jak i na lekcjach języka niemieckiego w szkole.
 

 • Repetytorium kładzie nacisk na trening tych sprawności,  które od roku 2015 uległy modyfikacji.
 • Szczególną uwagę zwraca na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną oraz nowe formy i typy zadań maturalnych.


Matura rozszerzona. Repetytorium z jezyka niemieckiego składa się z czterech części:

I. CZĘŚĆ REFERENCYJNA
Zawiera przykładowy pierwszy arkusz egzaminacyjny wraz z opisem wszystkich typów zadań występujących w poszczególnych częściach egzaminu pisemnego z języka obcego: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych, wypowiedź pisemna. Do każdego zadania opracowano wskazówki, które obejmują: -informacje, na czym polega zadanie, z jakimi rodzajami tekstów można się w nim spotkać,
- opis, jakie umiejętności szczegółowe są w nim sprawdzane,
- strategie pomagające rozwiązać przykładowe zadania.

Dzięki części referencyjnej uczeń:

•    pozna strukturę arkusza egzaminacyjnego,
•    uzyska informacje o typach zadań egzaminacyjnych,
•    przećwiczy rozwiązywanie zadań maturalnych przy pomocy wskazówek.

II. ŚRODKI JĘZYKOWE i GRAMATYKA

Część powtórzeniowo-ćwiczeniowa  to 14 mini-rozdziałów, z których każdy poświęcony jest jednemu z maturalnych zakresów tematycznych.


ŚRODKI JĘZYKOWE
część ta zawiera zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Są to zadania zamknięte (typu: wielokrotny wybór oraz dobieranie) oraz zadania otwarte (typu: zadania z luką, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy oraz układanie zdań z podanych elementów leksykalnych). Zadania oparte są na ciekawych tekstach lub na pojedynczych zdaniach.
Dzięki tekstom, których tematyka związana jest z danym zakresem tematycznym, uczeń powtarza też słownictwo.

GRAMATYKA
część ta zawiera zadania z zakresu środków gramatycznych dla poziomu rozszerzonego opisanych w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku 2014/2015. Każde zadanie poprzedzone jest zdaniem przykładowym ilustrującym sposób rozwiązania zadania. Ostatnie z zadań w każdym rozdziale pokazuje praktyczne zastosowanie ćwiczonych środków gramatycznych w prostych wypowiedziach.


Dzięki części poświęconej środkom językowym i gramatyce uczeń:

 • przećwiczy wszystkie typy zadań maturalnych,
 • powtórzy słownictwo związane z danym zakresem tematycznym,
 • przećwiczy i utrwali gramatykę dla zakresu rozszerzonego.


III. WYPOWIEDŹ PISEMNA


Część powtórzeniowo-ćwiczeniowa
Składa się z czterech podrozdziałów poświęconych czterem formom wypowiedzi pisemnej obowiązującym na pisemnej części egzaminu z języka obcego od roku 2015, takim jak:
list formalny, artykuł, rozprawka za i przeciw oraz rozprawka opiniująca.

Każdy z podrozdziałów obejmuje trzy części:

wypowiedź modelową z zadaniami,
- zadania pomagające poznać i przećwiczyć elementy charakterystyczne dla każdej z form, (każde zadanie poprzedzone jest praktyczną wskazówką),  
- słowniczek niemiecko-polski, w którym zebrano zwroty i wyrażenia pomocne w realizacji wypowiedzi pisemnej.

Dzięki części poświęconej wypowiedzi pisemnej uczeń:

 • pozna formy wypowiedzi pisemnej obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku 2015,
 • przeanalizuje dzięki wskazówkom wypowiedzi modelowe,
 • rozwiąże zadania, dzięki którym uniknie błędów przy realizacji wypowiedzi pisemnych,
 • przećwiczy słownictwo.

IV. PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE


Ta część zawiera dwa kompletne przykładowe arkusze egzaminacyjne, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności. W repetytorium zamieszona została transkrypcja tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu, którą można wykorzystać podczas pracy z tego typu zadaniami. Na dołączonej do repetytorium płycie CD audio znajdują się nagrania tekstów. Natomiast w materiałach dodatkowych znajduje się klucz do wszystkich zadań z arkuszy egzaminacyjnych wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi do zadania 10. Wypowiedzi te opatrzone są krótkimi komentarzami.


Dzięki części zawierającej przykładowe arkusze egzaminacyjne uczeń:

 • sprawdzi praktycznie swoją wiedzę na temat zadań egzaminacyjnych,
 • przećwiczy kompleksowo umiejętności, które uzyskał po realizacji zadań w częściach: referencyjnej oraz powtórzeniowo-ćwiczeniowej repetytorium.


Publikację zamyka klucz rozwiązań wraz z modelowymi wypowiedziami.

Zobacz jako Tabela Lista
Sortuj po

Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego

Uwaga! Już wkrótce w ofercie produkt uzupełniony o kod dostępu do materiałów cyfrowych.
44,90 zł