MIT LINKS!

Mit links! Kurs wieloletni

Mit links! to sprawdzony kurs do języka niemieckiego dla uczniów klas VII-VII, który zapewnia 100% realizacji nowej podstawy programowej dla drugiego języka obcego.

Składa się z 2 tomów rocznych umożliwiających pracę z grupami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Każdy podręcznik zawiera 5 rozdziałów tematycznych, po 7 lekcji każdy.

 

Co wyróżnia kurs wieloletni Mit links!

PODRĘCZNIK

 • Przejrzysty układ 1 strona=1 lekcja ułatwia wartkie prowadzenie lekcji i oszczędza czas na przygotowanie do zajęć.
 • Każda lekcja koncentruje się na jednym aspekcie z zakresu leksyki lub gramatyki, dzięki czemu uczniowie łatwiej zapamiętają materiał lekcyjny.
 • Małe łatwo przyswajalne partie materiałów, co pomaga w opanowaniu kluczowych umiejętności językowych oraz gramatyki, leksyki i fonetyki.
 • Wyjątkowa budowa kursu, która zachęca do nauki, porządkuje wiedzę, sprzyja zrozumieniu istoty nauki języka obcego i skłania do pogłębiania wiedzy:             
 • Kommunikationslink czyli Wortschatzkiste oraz Nützliche Wendungen zawiera najważniejsze słownictwo w danym rozdziale przeznaczone do aktywnego opanowania przez uczniów, teraz wraz z tłumaczeniami na język polski.
 • Grammatiklink prowadzi do reguł, które pozwalają na usystematyzowanie wiedzy na temat poznanych zagadnień gramatycznych.
 • Strategielink do wskazówek do nauki słownictwa i gramatyki oraz skutecznego rozwijania sprawności językowych.
 • Englischlink nawiązujący do znajomości języka angielskiego, ułatwia naukę, pokazuje podobieństwa i różnice języka niemieckiego oraz angielskiego oraz pozwala na uniknięcie najbardziej typowych błędów wynikających z interferencji obu języków.
 • Aussprachelink do ćwiczeń wymowy zintegrowanych ze słownictwem danej lekcji.
 • Projektlink do zadań o charakterze projektowym do wykonania przez uczniów w grupach.
 • Weblink do zadań zachęcających uczniów do korzystania z technologii informatycznych.
 • Zestawienia aktywnego słownictwa Wortschatzkiste wraz z tłumaczeniami na język polski.
 • Grammatik kompakt – zestawienia zagadnień  gramatycznych w formie tabel ułatwiających zapamiętanie niezbędnych struktur.
 • NOWOŚĆ! Kulturlink - Lekcje przybliżające uczniom elementy kultury krajów niemieckojęzycznych w kontekście lokalnym, europejskim i światowym.
 • NOWOŚĆ! Schreiblink - Lekcje poświęcone reagowaniu z wykorzystaniem słownictwa i elementów gramatyki zaprezentowanych w rozdziale oraz tworzeniu samodzielnych wypowiedzi pisemnych (wpisy na blogu, notatki, ogłoszenia).

                

ZESZYT ĆWICZEŃ to integralna część kursu niezbędna do przećwiczenia i utrwalenia materiału z podręcznika. Każdej stronie z podręcznika odpowiadają dwie strony zadań w zeszycie ćwiczeń. Oprócz materiału utrwalającego i zadań gramatycznych o stopniowanej trudności, w zeszycie ćwiczeń znajdują się także dodatkowe sekcje powtórzeniowe oraz gramatyczne.

                
Oprogramowanie do tablic interaktywnych AktivLehrer dostępne jest bezpłatnie w cyfrowej bibliotece Pearson ePanel.