Mit links! Kurs wieloletni

Mit links! Kurs wieloletni

...................................................................................................................................................................................................................................

Mit links! to kurs nowej generacji, stworzony zgodnie z założeniami Edukacji XXI wieku i kierowany do gimnazjalistów chcących skutecznie komunikować się w języku niemieckim i rozwijać umiejętności niezbędne we współczesnym świecie.
Składa się z 3 tomów rocznych umożliwiających pracę zarówno z grupami rozpoczynającymi, jak i kontynuującymi naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Każdy podręcznik zawiera 5 rozdziałów tematycznych po 6 lekcji każdy.

..................................................................................................................................................................................................................................
Zobacz, jak kurs wieloletni  Mit links! realizuje 5 zasad skutecznego podręcznika stworzonego zgodnie z założeniami Edukacji XXI wieku.
..................................................................................................................................................................................................................................

 
Mit links! skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym, rozwijając kluczowe sprawności językowe oraz ćwicząc wszystkie typy zadań egzaminacyjnych.
 
Mit links! wykorzystuje nowoczesne bliskie środowisku cyfrowych tubylców narzędzia AktivLehrer, filmy, Internet (Weblink).
 
Mit links! rozwija umiejętności niezbędne do życia w XXI wieku, takie, jak praca w grupie, rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja oraz samodzielne zdobywanie informacji.
 
Mit links! poszerza ogólną wiedzę uczniów integrując język niemiecki z zainteresowaniami uczniów i pozwala im zaprezentować swoje mocne strony w ciekawych projektach.
  Mit links! odwołuje się do doświadczeń ucznia, przybliża inne kultury, zachęca do porównań z rodzimymi zwyczajami.

 

.................................................................................................................................................................................................................................

Komponenty

 • Podręcznik
  Co wyróżnia podręcznik wieloletni Mit links!
   
 •  
Przejrzysty układ 1 strona=1 lekcja ułatwia wartkie prowadzenie lekcji i oszczędza czas na przygotowanie do zajęć
 •  
Każda lekcja koncentruje się na jedym aspekcie z zakresu leksyki lub gramatyki, dzięki czemu uczniowie łatwiej zapamiętają materiał lekcyjny.
 •  
Małe łatwo przyswajalne partie materiałów, co pomaga w opanowaniu kluczowych umiejętności językowych oraz gramatyki, leksyki i fonetyki.
 •  
Lekcje i zadania związane ze współczesnym życiem i zainteresowaniami nastolatków.
 •  
Wyjątkowa budowa kursu, która zachęca do nauki, porządkuje wiedzę, sprzyja zrozumieniu istoty nauki języka obcego i skłania do pogłębiania wiedzy: 
 
 • Kommunikationslink czyli Wortschatzkiste oraz Nützliche Wendungen zawiera najważniejsze słownictwo w danym rozdziale przeznaczone do aktywnego opanowania przez uczniów, teraz wraz z tłumaczeniami na język polski.
 • Grammatiklink prowadzi do reguł, które pozwalają na usystematyzowanie wiedzy na temat poznanych zagadnień gramatycznych.
 • Strategielink do wskazówek do nauki słownictwa i gramatyki oraz skutecznego rozwijania sprawności językowych.
 • Spaßlink łączy elementy zabawy z nauką zawiera piosenki, rymowanki, gry oraz teksty kulturoznawcze.
 • Englischlink nawiązujący do znajomości języka angielskiego, ułatwia naukę, pokazuje podobieństwa i różnice języka niemieckiego oraz angielskiego oraz pozwala na uniknięcie najbardziej typowych błędów wynikających z interferencji obu języków.
 • Aussprachelink do ćwiczeń wymowy zintegrowanych ze słownictwem danej lekcji.
 • Projektlink do zadań o charakterze projektowym do wykonania przez uczniów w grupach.
 • Weblink do zadań zachęcających uczniów do korzystania z technologii informatycznych.
 • Zestawienia aktywnego słownictwa Wortschatzkiste wraz z tłumaczeniami na język polski.
 • Grammatik kompakt – zestawienia zagadnień  gramatycznych w formie tabel ułatwiających zapamiętanie niezbędnych struktur.
   
  Zeszyt ćwiczeń to integralna część kursu niezbędna do przećwiczenia i utrwalenia materiału z podręcznika. Każdej stronie z podręcznika odpowiadają dwie strony zadań w zeszycie ćwiczeń. Oprócz materiału utrwalającego i zadań gramatycznych o stopniowanej trudności, w zeszycie ćwiczeń znajdują się także dodatkowe sekcje powtórzeniowe oraz gramatyczne.
   
  Dowiedz się więcej o OFERCIE DOTACYJNEJ

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się ze wszytskimi komponentami kursu Mit links! Kurs wieloletni w cyfrowej bibliotece ePanel.

Materiały dydaktyczne do podręcznika Mit links!dostępne w aplikacji ePanel:
• Publikacje w wersji elektronicznej (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, trening egzaminacyjny, książka nauczyciela)
• Transkrypcje nagrań
Kompleksowy system oceniania i testowania
• Filmy kulturoznawcze i karty pracy do filmów
• Zestawy zadań indywidualizujących pracę z uczniem dyslektycznym

...................................................................................................................................................................................................................................

Skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Mit links! to także pełny program przygotowania do egzaminu gimnazjalnego w formie Treningu egzaminacyjnego.

Trening egzaminacyjny systematycznie oswaja uczniów z formułą egzaminu dzięki:

 • zadaniom w formacie egzaminacyjnym Prüfungslink do każdego rozdziału,
 • arkuszowi egzaminacyjnemu Fertigkeitstraining für das Examen, który podsumowuje materiał po każdym roku nauki i pozwala odokonać samooceny umiejętności.

Trening egzaminacyjny dostępny będzie bezpłatnie w aplikacji eDesk.

...................................................................................................................................................................................................................................

Czy wiesz, że Mit links!

... daje możliwość elastycznego przejścia do pracy z Repetytorium gimnazjalnym?

Tylko od nauczyciela zależy, czy w w klasie drugiej lub trzeciej chce kontynuować pracę z kolejnym poziomem Mit links!, czy dopełnić realizacji zagadnień podstawy programowej z Repetytorium gimnazjalnym.