Poptropica English Islands

Poptropica English Islands to nowoczesny kurs dedykowany uczniom w wieku 6-12 lat:

  • 6 poziomów zaawansowania (>A1 do A2+),
  • materiał na 3-5 godzin nauki w tygodniu,
  • opiera się o udoskonaloną metodykę 5P (Presentation, Practice, Production, Pronunciation, Personalisation),
  • zawiera różnorodne aktywności i ćwiczenia, piosenki i historyjki,
  • rozwija wiedzę o świecie i środowisku dzięki lekcjom międzyprzedmiotowym CLIL,
  • przygotowuje dzieci do międzynarodowych egzaminów językowych,
  • wykorzystuje metodę blended learning,
  • wspiera rozwój umiejętności XXI wieku.

 

Komponenty dla ucznia:

• Podręcznik ucznia z kodem dostępu do Online Island Adventure Game lub Online Resources.

• Zeszyt ćwiczeń z kodem do aplikacji do nauki słownictwa.

 

Komponenty dla nauczyciela:

• Książka nauczyciela z kodem dostępu do materiałów dodatkowych, testów i oprogramowania do tablic.

• Zestaw nagrań oraz zestaw plakatów.

• Karty obrazkowe i wyrazowe oraz karty z historyjkami.