Wysyłka, płatności i zwroty

 


Koszt realizacji zamówień

 1. Zamówienie o wartości 100,- zł brutto i powyżej tej kwoty - po uwzględnieniu przysługujących rabatów (słownie: sto złotych 00/100gr) - dostarczane jest na koszt Sprzedajacego.
   
 2. Dla pozostałych zamówień koszt dostawy kurierskiej wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100 gr) i jest doliczany do wartości zamówionych Towarów (cena łączna wraz z kosztem wysyłki) o czym Klient dowiaduje się przed złożeniem zamówienia.

 3. Dla zamówień gdzie Klient w toku składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni koszt dostawy nie będzie doliczany
  Lista księgarń gdzie można zamówienie odebrać osobiście. 

Czas realizacji zamówień

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl i zatwierdzone przez Sprzedającego (potwierdzenie realizacji zamówienia), jeżeli inaczej nie oznaczono, realizowane (przekazywane kurierowi) będą do 5 dni roboczych. Jest to czas liczony od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zawarcia umowy zgodnie z § 1.

2. Dla zamówień gdzie Klient w toku składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni czas kompletacji może wydłużyć się do 10 dni w zależności od stanów magazynowych wybranej Księgarni.


Płatności

 1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

 • Przy odbiorze przesyłki gotówką kurierowi
 • Przedpłata - Przelew bankowy lub przekaz pocztowy bezpośrednio na numer konta bankowego Sprzedającego

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty zostanie wysłany osobnym mailem. Rachunek ten będzie indywidualnym numerem przypisanym do konkretnego zamówienia. W przypadku kilku zamówień otrzymają Państwo kilka maili z innym kontem bankowym. Płatność musi pokrywać się w 100% z wartością zamówienia co pozwoli na szybszą jego realizację. W przypadku problemów z otrzymaniem numeru rachunku bankowego prosimy o kontakt pod adresem mailowym pearson@eduksiazka.pl.

Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15-17
01-217 Warszawie
(W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia)

 • E-przelew obsługiwany przez firmę PayU
 • Gotówką lub kartą płatniczą w przypadku gdy Klient w trakcie składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni. 

2. W przypadku wybranych Towarów Sprzedający  zastrzega sobie możliwość wyłączenia – przed zawarciem umowy sprzedaży - niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. Zamówienia ze sposobem płatności Przedpłata i E-przelew do których nie została odnotowana wpłata, będą automatycznie zamykane po 30 dniach od daty złożenia zamówienia.


 Zwroty i Reklamacje 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Towary mają wady fizyczne lub prawne.

 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać na adres Sprzedającego mailowo: pearson@eduksiazka.pl .

 3. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego - będącego Konsumentem - reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

 4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 5. Konsument w przypadku braku rozwiązania reklamacji ma prawo do zwrócenia się do europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich tzw. Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/