Today!

Today! to nowoczesna czteroczęściowa seria dla klas 4-6 szkoły podstawowej, która rozwija umiejętność naturalnej komunikacji, uwzględniając przy tymindywidualne potrzeby ucznia. Kurs gwarantujesolidne przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty dzięki wypróbowanej formuleMinirepetytorium skorelowanego z materiałem lekcyjnym.

Na rok szkolny 2015/2016 opracowaliśmy również edycję wieloletnią poziomów 1 i 2, które zostały już dopuszczone przez MEN jako jedne z pierwszych podręczników spełniających wymogi nowej reformy. 

Dopuszczenia MEN

  • Today! 1 (WIELOLETNI) : 669/1/2013/2014
  • Today! 2 (WIELOLETNI) : 669/2/2013/2014
  • Today! 3 (WIELOLETNI) : 669/3/2015
  • Today! 4 (WIELOLETNI) : 669/4/2016
  • Today! 2: 669/2/2013